Päivätoiminta on säännöllistä, tavoitteellista, virikkeellistä
ikääntyneiden itsenäistä toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää
ryhmämuotoista toimintaa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä
ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.
Päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma
huomioiden voimavarat ja yksilölliset tarpeet. Yhteistyötä
tehdään mm. asiakkaan omaisten ja kotihoidon henkilöstön
kanssa.

Päiväohjelma:
9:00 Saapuminen päivätoimintaan
9:30 Aamupala
10:00 Ryhmätoimintaa
11:30 Lounas ja lepohetki
13:00 Ryhmätoimintaa
14:30 Päiväkahvit
15:00 Päivän päätös, lähtö kotiin


Päivätoiminta on avoinna asiakkaille neljänä päivänä viikossa
klo 9:00 – 15:00. Asiakkaat tulevat ennalta sovittuna päivänä,
käyntipäiviä voi olla viikossa yksi tai useampia. Toimintaan on
mahdollista osallistua hyvinvointialueen maksusitoumuksella,
itse maksavana asiakkaana tai käyttäen omaishoitajan vapaita.

Tammilehdon Palvelukeskus Hornintie 7a, 24800 Halikko