Toiminta-ajatus
Tehtävämme August-kodissa on tarjota ikääntyneille muistisairaille asukkaillemme laadukas ja itsenäinen elämä asukassuhteen aikana. Annamme tukea, ohjausta ja palvelua yksilöllisesti asukkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden. Ikääntyneiden muistisairaiden ympärivuorokautisessa hoivassa, työn keskiössä on kuntouttava työotemalli. Asukkaan omia voimavaroja ylläpidetään ja tuetaan kuntouttavan työotteen avulla turvallisessa ympäristössä. Tavoitteenamme on asukkaan kokema hyvä elämänlaatu kaikilla mahdollisilla tavoilla ja elämänalueilla. August-kodissa on 22 ympärivuorokautisenhoivan kotia ikääntyneille muistisairaille.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme ja suhtautumista toinen toisiimme ja asukkaisiimme August-kodissa. Arvot luovat meille pohjan toimia yhteisten normien mukaisesti ja valmiuden kehittyä yhä paremmaksi. August-kodissa toimintaa ohjaavat arvot, jotka näkyvät toiminnassamme kokonaisvaltaisesti sekä asukkaan, omaisen/läheisen, tilaajan ja sidosryhmien kohtaamisissa sekä työyhteisön sisällä.

  • Turvallisuus
    Fyysinen ympäristö ja tilat on suunniteltu asukkaiden tarpeet huomioiden turvalliseksi asua sekä henkilöstön työskennellä. Lain mukainen hoitajamitoitus ja koulutettu henkilökunta luo asukkaille ja henkilökunnalle turvallisen hoito- ja työympäristön. Henkilöstön henkinen jaksaminen ja turvallisen työympäristön tukeminen toteutuu ammattitaidon päivittämisellä, yhteistyöllä ja avoimella vuorovaikutuksella työyhteisössä.
  • Tasa-arvo
    Kaikilla asukkaillamme on oikeus hyvään ja yksilölliseen hoitoon ja palveluun. Pyrimme ymmärtämään jokaisen asukkaan tarpeita ja toiveita. Olemme ylpeitä tekemästämme laatutyöstä ja jaamme tulokset avoimesti. Teemme oikeita asioita oikeaan aikaan, olemme perusteellisia ja kiinnitämme huomiota yksityiskohtiin. Kehitymme ja kehitämme etsimällä ratkaisuja asukkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.
  • Itsemääräämisoikeus
    Asukkaan voimavaroja tuetaan ja valintoja kunnioitetaan arjessa. Asukkaalle mahdollisestaan yksilöllisen elämän jatkuminen hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa huomioon ottaen.